فارابی

فارابی

فارابی 1384 شماره 58

مقالات

۲.

رویارویی هراس انگیز با سایه هایمان (بررسی روان شناسانه ی فیلم مرگ و دوشیزه)

۱۰.

برزیلی ها از تاریخ رنج می برند (گفت و گو با سوزانا آمارال درباره فیلمسازی، دولت و روابط اجتماعی در ب

مصاحبه کننده: نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸