فارابی

فارابی

فارابی 1379 شماره 36

مقالات

۷.

گفت و گویی درباره ی به یادآوردن فیلم

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری گروه های ویژه هنر و روانشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای زیبا هنرهای نمایشی سینما
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۶۸۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸