فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران پاییز و زمستان 1394 شماره 42 و 43

مقالات

۱.

نگاره های منسوجات ایرانی از دوره باستان تا عصر صفوی

۲.

تبیین مؤلفه های هویت فرهنگی قوم ترکمن

۵.

سبک های پوشش چادر در فضاهای عمومی و بازتعریف هویت اجتماعی

۶.

خانواده اسلامی؛ ویژگی های خانواده در کتاب شریف مفاتیح الحیات

۷.

بررسی الگوی مصرف تلفن همراه در اوقات فراغت جوانان و والدین

۱۰.

ازدواج در خضری دشت بیاض

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی کتاب «زنگان بایاتی لاری» / نویسنده: حیدر حسنلو

یادداشت ها

۱.

یادی از روایتگر سترگ فرهنگ و هنر مردم قروه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱