فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران زمستان 1395 شماره 47

مقالات

۱.

نقش زن در پدیداری و ماندگاری قصه های ایرانی

۲.

بررسی تطبیقی حماسه کوراوغلو در اقوام آذربایجان، ترکمن و ترکیه

۴.

تحلیلی بر لالایی ها و نغمه های ناز و نوازش مادران کُرد

۷.

بررسی نقش برنامه های تلویزیونی ج. ا. ا در ایجاد الگوی هویت دینی

۸.

باد و انواع آن در فرهنگ مردم روستای چنگیزقلعه بیجار

۹.

رسم و سنت شب نشینی در کهک قم از گذشته تا به امروز

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی کتاب «بررسی زمینه های همگرایی، واگرایی با هویت ملی قوم کرمانج خراسان»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹