ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12

مقالات

۲.

جلوه های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی

۹.

سبک شناسی لایه ای اشعار انقلابی و مذهبی طاهره صفارزاده (لایه آوایی و واژگانی)

۱۱.

بررسی جلوه ها و نماد های پایداری در شعر ژاله اصفهانی

۱۲.

بررسی و تحلیل جلوه های مقاومت و پایداری در شعر عبدالقهّار عاصی شاعر معاصر افغانستان

۱۷.

تحلیل ساختاری مکان روایی در ادب پایداری بررسی موردی«مردان آفتاب» و« باقیمانده» از غسان کنفانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴