بورس

بورس

بورس اردیبهشت 1393 شماره 111

مقالات

۲.

پیش نویس دستورالعمل راهبری شرکتی؛ ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

۱۲.

با نگاهی به استانداردهای بین المللی حسابداری؛ تاریخچه و وضعیت غعلی استانداردگذاری حسابداری در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۵۹
۱۹.

مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آیی ننامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه؛ تاثیر مغایر تهای دو استاندارد بر سود و مالیات عملکرد شرک تهایب یمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۱

گفتگوها

۱.

گفتگویی متفاوت با دکتر یحیی حساس یگانه؛ زمینه و زمانه حاکمیت شرکتی در ایران

۳.

دکتر علی رحمانی: بین المللی شدن بورس تهران بدون IFRS غیر ممکن است

معرفی کتاب ها

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷