بورس -

بورس


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: الله ویردی رجایی سلماسی
ناشر: سازمان بورس اوراق بهادار تهران
صاحب امتیاز: سازمان بورس اوراق بهادار تهران
سردبیر: مهران محمدی
مدیر اجرایی: منیژه حیاتی
هیئت تحریریه: اعظم قربانی، محمد مهدی مومن زاده، شاهین احمدی، سید محمد باقر آبادی، منیژه حیاتی، صبا مرادی نیا، ریحانه لاریجانی، مژگان نوروزی
آدرس: آدرس: تهران،سعادت آباد،بلوار شهرداری، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳، ساختمان بورس اوراق بهادار تهران
تلفن: ۰۲۱۲۶۷۴۱۱۵۱
وب سایت: https://tsemag.ir/
پست الکترونیکی: mahnamehbourse@gmail.com
کد پستی: ۱۹۹۸۸۹۶۶۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷