بورس

بورس

بورس خرداد و تیر 1386 شماره 63 و 64

مقالات

۱.

سرمقاله: تحولات بازار سرمایه ایران و قانون مند شدن بازار اولیه

۳.

اوراق قرضه شرکتی ابزاری مناسب برای تامین مالی

۴.

معرفی دو روش برای عرضه عمومی اولیه اوراق بهادار

۵.

ساز و کارهای عرضه عمومی اولیه اوراق بهادار (IPO(

۶.

علل ارزان فروشی سهام در عرضه های اولیه عدم تقارن اطلاعات نمونه ترس از خرید آسان

۷.

بررسی و تبیین سودمندی روش CANSLIM جهت ارزیابی سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷