بورس

بورس

بورس تیر 1392 شماره 102

مقالات

۱.

قطار 8 ساله خصوصی سازی از کدام مسیر عبور کرد

۶.

صکوک؛ ابزاری به وسعت 20 میلیارد دلار

گفتگوها

۱.

«شبه دولتی» ها موفقیت خصوصی سازی را بیمه کردند ؛ گفتگو با اسماعیل غلامی

۲.

بازار سرمایه و خصوصی سازی

۳.

چسبندگی دولت ها مهمترین مانع خصوصی سازی؛ گفتگو با محمدرضا پورابراهیم

۴.

بررسی تجربه خصوصی سازی مردمی در 4 کشور؛ از «کوپن» بلوک شرق تا «عدالت» ایرانی

۵.

اما و اگرهای خصوصی سازی به سبک ایران؛ گفتگو با محمد حسن نژاد

۶.

کارنامه «خصوصی سازی» قابل قبول است؛ گفتگو با حسن محمدتبار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷