بورس

بورس

بورس تیر 1387 شماره 74

مقالات

۱.

سرمقاله: خصوصی سازی، قیمت گذاری و بازار سرمایه

۲.

بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده دارایی ها (ROA) به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۳۸
۶.

بررسی عوامل روانی تأثیر گذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری سهام در بورس اوراق بهادار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷