ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) سال اول فروردین 1392 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۸.

کشف غرب بر اساس منابع فارسی هند(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

موسیقی دانان دربار جلال الدین اکبرشاه ؛ در نفایس المآثر میر علاءالدوله کامی قزوینیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۷۵۰

سخنرانی ها

۳.

سخنرانی: نقش سکه در گسترش زبان فارسی در شبه قاره

معرفی کتاب ها