ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) سال دوم پاییز و زمستان 1393 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

نگاهی به تکوین نظریه و اصطلاح «وقوع» در میان شاعران وقوعی براساس آراء تذکره نویسان شبه قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مهاجرین اصفهانی به سرزمین هند (در دورة جلال الدین محمد اکبر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش اندیشه گران ایرانی هند در سیر اندیشه تجدد در ایران روزگار قاجار (براساس تحفة العالم عبداللطیف شوشتری، تحفة الخاقانیة سلطان الواعظین، مرآت الاحوال جهان نما کرمانشاهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
۱۰.

بررسی تطبیقی اندیشه های اصلاحی سیّد جمال الدّین اسدآبادی و سِر سیّد احمد خان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

معدن المعانی، ملفوظات احمد بن یحیی منیری (معرفی محتوا، سبک و فواید ادبی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)