ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) 1400 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۸.

جایگاه ملفوظات گیسودراز در آثار عرفانی فارسی شبه قارّه و ضرورت تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی عناصر محتوایی و سبکی نسخه خطی شرح محزن الاسرار، تألیف قاضی ابراهیم تتوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

ضوابط سلطانی؛ دستورالعمل کاربردی مهرهای اداره های تیپو سلطان (متن منقح بر اساس دو نسخه بریتیش لایبریری و کتابخانه انجمن رایل ایشیاتک، لندن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۰