مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روانشناسی سال ششم بهار و تابستان 1391 شماره 10 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

تحلیل محتوای کتاب های «هدیه های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)

۳.

نقش «پایبندی مذهبی» و «جنست» در «اضطراب امتحان»(مقاله پژوهشی حوزه)

۵.

اثربخشی «روان درمانی شناختی - رفتاری مذهب محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۷۱۷
۶.

رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸