مطالعات اسلام و روانشناسی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

مطالعات اسلام و روانشناسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سید محمد غروی راد
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
p-issn: ۱۱۰۳-۲۰۰۸
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: محمد کاویانی
مدیر داخلی: مرتضی برزگر
هیئت تحریریه: مسعود آذربایجانی، محمدرضا احمدی، علیرضا اعرافی، محمدکریم خداپناهی، محمدرضا سالاری‌فر، محمدحسین شریفی‌نیا، سید محمد غروی‌راد، محمد کاویانی، علی فتحی آشتیانی، مهرداد کلانتری
آدرس: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
وب سایت: http://islamicpsy.rihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: islamicpsy@rihu.ac.ir
کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۳۶۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲