حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی سال هفتم زمستان 1389 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ماهیت سرزمین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحولات بین المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۴۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹