حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی سال هشتم بهار 1390 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

صحت یا فساد عقد استصناع؛ دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران عقد استصناع قرارداد پیمان صحت فقهی دیدگاه متقدمین امامیه و مذاهب اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۸۵۸
۳.

عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه سلاح هسته ای اصل تفکیک اهداف و افراد نظامی و غیرنظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۸۰۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹