حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی سال هشتم بهار 1390 شماره 28

مقالات

۲.

صحت یا فساد عقد استصناع؛ دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران

کلید واژه ها: حقوق ایرانعقد استصناعقرارداد پیمانصحت فقهیدیدگاه متقدمین امامیه و مذاهب اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹