حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۴ دی ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: مهدی معلی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمود حکمت نیا
هیئت تحریریه: رضا استادی، عبدالحسین شیروی، ابوالقاسم علیدوست، سید ‌فضل‌الله موسوی، عباسعلی کدخدایی، حسین میرمحمد صادقی، محمدعلی اردبیلی، نجادعلی الماسی، سیدعباس موسویان، محمد عیسائی تفرشی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، علی‌اکبر رشاد
تلفن: ۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۱
وب سایت: http://hoquq.iict.ac.ir/
پست الکترونیکی: hoquq@iict.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹