هنر

هنر

هنر زمستان 1382 شماره 58

مقالات

۱.

ادبیات: مولانا و کهن الگوهای یونگ: تجربه دیدار با خویشتن

۳.

کارآیی معنی شناسی نظری پیش نمونه بنیاد

۴.

فردینان دوسوسور و نظریه ادبی جدید

۵.

تئاتر: درام سانسکریت و تراژدی

۷.

آیین در تئاتر معاصر تایوان: تئاتر یو و مراسم عبادی با یی شاتون ما - تسو

۸.

میراث عروسکی هند: نگاهی اجمالی به هنر قدیم و عروسک ها

۱۴.

سینما: کمال الدین بهزاد در قاب مستند

۱۵.

رویکردی معنایی / نحوی به ژانر فیلم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷