هنر -

هنر

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  

سردبیر: حمید شاه آبادی 

مدیر اجرایی: سجاد سلیمانی 

نشانی: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان سرپرست جنوبی، کوچه پارس، پلاک 1، موسسه آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر، واحد فصلنامه  

تلفن: 66494127(021)  

پست الکترونیک: faslnamehonar@gmail.com 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷