هنر -

هنر


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سردبیر: دکتر سجاد سلیمانی
آدرس: میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان سرپرست جنوبی، کوچه پارس، پلاک 1، موسسه آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر، واحد فصلنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷