خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش

خانواده و پژوهش سال دوم بهار 1387 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی نقش آموزش خانواده در ایجاد سازگاری نوجوانان ناسازگار مقطع راهنمایی دخترانه شهرستان های استان تهران سال 85-84

۲.

بررسی میزان تاثیر آموزش غیر حضوری خانواده در غنی سازی مهارت های تربیتی اولیای دانش آموزان

۵.

تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر

۶.

بررسی تحلیلی وِیژگی های زیستی، شناختی و روانی - اجتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) و والدین کودکان عادی در شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۷۳۸
۷.

نقش جامعه پذیری کودکان و دانش آموزان در پیشگیری از بزهکاری و کجروی اجتماعی