محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی زمستان 1385 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقررات پسماند شیرابه پوشش کف نفوذ پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 447
۳.

نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در تحقق شهر خوب و توسعة پایدار شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تهران توسعه شهرسازی ضوابط و مقررات پایدار شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 984
۵.

« حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست » بررسی حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ساختار قطعه اکوسیستم مرتعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 653
۹.

تنوع زیستی ماهیان رودخانة تالار استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴