محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی زمستان 1386 شماره 44 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عناصر هواشناختی مؤثر بر جریان‌‌گرانی خروجی از خلیج‌فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

پایش تغییرات لایه ازن در جو ایران با استفاده از داده های ماهواره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سنجش از دور ازن تصاویر ماهواره ای جو ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 923
۳.

تحلیل سری زمانی روزانه آلودگی هوای اصفهان ناشی از صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاریهای رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تهیه مدل محیط‌زیستی جهت استقرار نیروگاه‌های حرارتی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه صنعتی محیط زیست مدل نیروگاه حرارتی مکانیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 621
۶.

بررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاری چمن با فاضلاب تصفیه شده شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر مصرف فاضلاب در آبیاری گیاهان زراعی بر میزان برخی از عناصر سنگین خاک و گیاهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خاک عناصر سنگین فاضلاب شهری برنج، اسفناج شبدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 311
۸.

استفاده از اصول محیط زیستی در مسیریابی راه‌آهن با استفاده از GIS(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

محدوده یابی سپر حفاظتی با تجزیه و تحلیل مشخصه های آلاینده(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴