محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی زمستان 1386 شماره 44

مقالات

۱.

بررسی عناصر هواشناختی مؤثر بر جریان‌‌گرانی خروجی از خلیج‌فارس

۳.

تحلیل سری زمانی روزانه آلودگی هوای اصفهان ناشی از صنعت پتروشیمی

۴.

نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاریهای رفتاری

۶.

بررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاری چمن با فاضلاب تصفیه شده شهری

نویسنده:

کلید واژه ها: آبیاری قطره‌ای پساب فاضلاب شهری کل کلیفرم کلیفرم‌های مدفوعی چمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۸
۷.

تأثیر مصرف فاضلاب در آبیاری گیاهان زراعی بر میزان برخی از عناصر سنگین خاک و گیاهان

کلید واژه ها: خاک عناصر سنگین فاضلاب شهری برنج، اسفناج شبدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۶۳۵
۸.

استفاده از اصول محیط زیستی در مسیریابی راه‌آهن با استفاده از GIS

۹.

محدوده یابی سپر حفاظتی با تجزیه و تحلیل مشخصه های آلاینده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴