محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی تابستان 1383 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیت های نفتی فلات قاره خلیج قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴