محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی (محیط زیست)

محیط شناسی 1382 , شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

خصوصیات شیمیائی و غلظت برخی عناصر سنگین در پساب واحد های صنعتی نساجی شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عناصر سنگین حد بحرانی پساب آلاینده حد مجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 208
۲.

برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارزیابی اثرات ذرات هوابرد در هوای تنفسی کارگران در فضای یک کارخانه نساجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش اکوسیستم در حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی آلاینده های نفتی در آبهای زیر زمینی منطقه پالایشگاه اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارزیابی آثار توسعه (EIA ) جاده کنار گذر انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴