محیط شناسی (محیط زیست) - نشریه علمی (وزارت علوم)

محیط شناسی (محیط زیست) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۳۴۵-۶۹۲۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۷۹
مدیر مسئول: علیرضا نورپور
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۱۰۲۵-۸۶۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: احمد نوحه گر
هیئت تحریریه: علی ترابیان، محمدرضا پورجعفر، میر مسعود سجادی، علی سلاجقه، محمدرضا صبور، محمود رضا عبدی، فریده گلبابایی، محمدرضا مثنوی، منوچهر وثوقی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: زیلینا هاشم، عماد یوسف
آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 23، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۰۷۷۱۹
وب سایت: https://jes.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: mag_natures@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴