هنرهای زیبا

هنرهای زیبا

هنرهای زیبا 1383 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

آسیب شناسی ساختمان، آسیب های ناشی از مراحل اجرا و نظارت در ساختمان های خسارت دیده از زلزله بم دی ماه 1382(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۷۰۴
۷.

دستور زبان موسیقی پیشرو بررسی نسبت میان موسیقی معنوی، فرهنگ ایرانی و عرفان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵