محمد سلطانی نژاد

محمد سلطانی نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

Netanyahu’s Rhetoric on Iran: Securitization or Sincere Expression of Fear(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۱
Studies on securitization theory have neglected the fact that securitization is in place only when it is proven that expression of fear is insincere. A number of indicators can be retrieved from the literature on deception detection in social sciences to verify sincerity in fear expressions by political leaders. Application of these indicators in this paper demonstrates that former Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu’s expression of fear from Iran in his speech at the United Nations General Assembly in 2014, was more a case of constructing an existential threat, than expressing genuine apprehensions. A complete examination of Netanyahu’s claims about Iran establishes their contradiction with the known realities. The inconsistency between truth and Netanyahu’s goals, the knowledge available about Netanyahu’s negative beliefs about Iran,  the implausibility of some of his assertions, their judgmental nature, as well as the disclosure of their incorrectness over time all support the idea that Netanyahu was insincere in his expression of fear from Iran in this particular case, and that he was constructing an existential threat about Iran in the midst of negotiations to reach a nuclear deal with Iran, which he vehemently opposed.
۲.

Genuine Fear or Securitization: Iran and Saudi Arabia’s Threat Perception(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Securitization sincerity fear expression truth verification Saudi Arabia Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۱
Saudi Arabia expresses fears from Iran that are in some cases genuine and in other cases insincere. To see whether or not Saudis are sincere in their fear expressions from Iran, an analytical tool is developed in this paper linking securitization theory to theories of truth-verification. Analyzing Mohammad bin Salman’s interview about Iran with Jeffrey Goldberg from the Atlantic using the indicators extracted from context-oriented theories of deception-detection, this paper demonstrated that the assertions the Saudi Crown Prince made about Iran reflect both true apprehensions and unfounded misrepresentations, with the balance in favor of the latter. This study demonstrated that context-oriented truth verification theories of social sciences are useful in foreign policy studies to distinguish states’ securitizing moves from their sincere fear expressions. The methodology of this article is based on a descriptive-explanatory approach that seeks to shed light on how Saudi leaders try to securitize Iran's identity in the region.
۳.

چرخش سیاست خارجی عربستان در قبال عراق (2003-2020)؛ گذار از تقابل هویت محور به هم گرایی منفعت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عربستان سعودی عراق ثبات زدایی تنش زدایی سازه انگاری نوکارکردگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
عربستان سعودی، همواره، به تحولات عراق با حساسیت بالایی می نگریسته و پتانسیل عظیمی از توانمندی خود در سیاست خارجی را صرف این کشور کرده است که طبیعتاً این موضوع، به ویژه پس از 2003 که نگرانی های ریاض در قبال معادلات بغداد را بیشتر نمود، در طراحی نقشه قدرت در غرب آسیا اثری شگرف داشته است. با وجود این اهمیت، نگاه و اقدامات خاندان سعودی در قبال عراق پساصدام و پساداعش بدون تحول نبوده است. مقاله حاضر به بررسی سیاست عربستان در عراق از سال 2003 تا میانه سال 2020 پرداخته است و با شناسایی یک نقطه چرخش مهم در سال 2016 طی این بازه زمانی، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد: تحول سیاست خارجی عربستان در قبال عراق پساصدام چگونه بوده است؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این سؤال مطرح شده است، از این قرار است: نگاه غالب بر سیاست عربستان در قبال عراق در سال های 2003 تا 2016، منبعث از دغدغه های هویتی و رقابت های شیعی سنی و عربی غیرعربی، تقابلی بوده و از سال 2016 تا 2020 با توسعه مناسبات اقتصادی سیاسی با دولت عراق هم گرایی داشته است. برای آزمودن این فرضیه، با روش  توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از نظریات سازه انگاری و نوکارکردگرایی، تبیین شده است که از سال 2016 به بعد، عربستان با مشاهده شکست سیاست های برآمده از رویکرد شیعه ستیز و مواجه شدن با نتیجه های عکس آن، از یک بازیگر متعصب سنّیِ ضدّ دولتِ غالباً شیعی عراق به یک بازیگر هم گرا و همکار با عراق برای جهت دهی به معادلات سیاسی این کشور تبدیل شده است.
۴.

رویکردی شناختی به درک پاسخ تهران به خروج آمریکا از توافق هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۷
پاسخ فوری ایران به خروج آمریکا از برجام، نه از سرگیری کامل برنامه هسته ای بلکه تلاش برای نجات برجام بود. این رفتار با سیاست هسته ای ایران در فاصله زمانی 1384 تا 1392 مبتنی بر پیشبرد حداکثری برنامه هسته ای علیرغم تحریم ها متفاوت است. در این مقاله، این پرسش مطرح شده است که «چرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران بر پیشبرد حداکثری برنامه هسته ای خود اصرار داشت، اما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به صورت جدی در پی مصالحه برآمد و با خروج آمریکا از برجام سعی کرد این توافق را زنده نگاه دارد؟» برای پاسخ دادن به این پرسش، با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی از مجموعه ای از نظریه های شناختی بهره گرفته شده است. نگاه شناختی نشان می دهد ادراک سیاستگذاران ایران در دوران احمدی نژاد، به ویژه چهار سال نخست، نسبت به قرار داشتن در دامنه برد، موجب می شد کوتاه آمدن از اهداف هسته ای را خسارتی تلقی کنند که امتیازهای دریافتی قادر به جبران آن نیست. تغییر ادراک سیاستگذاران ایران مبتنی بر قرار گرفتن کشور در دامنه خسارت، به آمادگی برای توافق و تلاش برای حفظ برجام منجر شد. به همین ترتیب، عدالت طلبی حاکم بر شناخت محمود احمدی نژاد از محیط بین المللی از یک سو و ناعادلانه بودن طرح های پیشنهادی قدرت های بزرگ از سوی دیگر، رد پیشنهادها برای مصالحه را به همراه داشت و در مقابل، تعامل گرایی حسن روحانی در کنار آمادگی قدرت های بزرگ برای رعایت میزانی از انصاف در تأمین حقوق ایران، به تلاش دولت وی برای رسیدن به توافق هسته ای و حفظ آن منجر شد.
۵.

Iran and Egypt: Emotionally Constructed Identities and the Failure to Rebuild Relations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Egypt emotionally constructed identity Iran pride psychological constructivism resentment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
Nearly four decades after Iranian-Egyptian diplomatic relations were severed, the two countries are yet to restore them. This is a result of the predominance of certain negative emotional attachments embedded in Iranian and Egyptian identities, which have clouded their respective attitudes toward one another. Mired in resentment against Arabism, the national component of the Iranian state identity catalyzes a disinclination to resolve problems with Egypt; in addition, Iran’s religious component carries resentment against Egypt as a state against Shia identification. The anti-western dimension of the Iranian state identity strengthens Iran’s negative emotional attachment to Egypt as a country allied with the United States and recently reconciling with Israel. On the Egyptian side, the Arab nationalism as the defining feature of the Egyptian state identity dictates estrangement from Iran and reluctance to engage with that. These negative emotional predispositions shape Iran and Egypt’s understanding of one another and, in the absence of pressing material interests, explain the continuous failure of the two countries to rebuild their relations. 
۶.

روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هند جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا رابطه استراتژیک سیاست مهار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۶۰۱
هند با برخورداری از منابع کلان طبیعی و انسانی، یک اقتصاد رو به رشد و جغرافیایی که در محیط امنیتی و استراتژیک ایران قرارمی گیرد، یکی از مهمترین گزینه ها برای برقراری روابط پایدار و قابل اتکاء سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. با این حال، ظرفیت های اقتصادی، تجاری و فرهنگی و نیز تلاش های دیپلماتیک، تاکنون به برقراری یک رابطه سیاسی پایدار و قابل اعتماد میان دو کشور منجر نشده است. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی پاسخ دادن به این پرسش است که به چه دلیل یا دلایلی، تلاش ها برای ایجاد یک رابطه استراتژیک میان ایران و هند، با شکست مواجه شده و دو کشور نتوانسته اند تاکنون دست به ایجاد یک مشارکت پایدار بزنند؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این فرضیه را به آزمون می گذارد که تفاوت در هدف و جهت رابطه ایران و هند، به گونه ای که برای ایران ایجاد موازنه در برابر امریکا و برای هند همکاری با ایران در کنار امریکا است، به ناکام ماندن تلاش ها برای برقراری یک رابطه استراتژیک میان دو کشور انجامیده است. نویسنده از نظریه موازنه نرم برای تحلیل رابطه ایران و هند، زمانی که عامل امریکا به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر روابط مطرح است، استفاده کرده است.
۷.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری روش های خوشه بندی ماتریس ضرایب همبستگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سرمایه گذاری
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۶۲۰
مسأله انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند، دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی از طریق روش های خوشه بندی است. برای این منظور، دو روش خوشه بندی اتصال واحد و اتصال میانگین به کار گرفته شد و براساس اطلاعات بازده روزانه 80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردین 1385 تا اسفند 1392، سبد سرمایه گذاری بهینه به دست آمد. نتایج نشان می دهد میزان اختلاف ریسک پیش بینی شده و ریسک مشاهده شده در این سبد سرمایه گذاری کمتر است و از طرفی درمجموع، ریسک کمتری را به سرمایه گذار تحمیل می کند. همچنین با هدف تحلیل حساسیت نتایج دو روش، یک مطالعه بوت استرپینگ در تعداد سهام و افق های زمانی مختلف انجام گرفت، در بیشتر حالت ها بهبود عملکرد سبد سرمایه گذاری مشاهده می شود.
۸.

علل و انگیزه های عملیات نظامی روسیه در سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملیات نظامی روسیه خاورمیانه سوریه انقلاب های عربی مطالعات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۵۳۱
در حالی که روسیه یکی از مهم ترین مخالفان اقدام نظامی در سایر کشورها و احترام به تمامیت ارضی دولت های مستقل است، پرسش اینجاست که چه منافعی این کشور را به دست زدن به اقدام نظامی در سوریه قانع کرده است؟ از نظر نویسندگان این مقاله، تلاش روسیه برای ارائه تصویر خود به عنوان دولتی مقتدر در مناطقی که در حوزه امنیتی آن قرار می گیرند در سطح بین المللی؛ لزوم حمایت از محور سوریه، ایران، عراق و حزب الله لبنان در سطح منطقه ای و جلوگیری از احیای جریان های اسلام گرای افراطی در قفقاز شمالی در سطح ملی، می تواند توضیح دهنده رفتار روسیه در اقدام به عملیات نظامی در سوریه باشد.
۹.

Analyzing the Aspects of Cross Sharing Ownership(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cross shareholding indirect shareholding ownership concentration

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
With the growth of capital market, the shareholding structure of companies has become more complex. Direct ownership is easily recognizable through companies’ shareholders information, however with the formation of cross shareholding among companies, a kind of indirect and complex shareholding has emerged which is not observable. The primary owners (original owners) can take over other companies through intermediate owners. In this research a model is presented to identify and investigate the structure of indirect ownership. Identifying the hidden ownership relations together with determining the level of complexity of network and the degree of ownership concentration are among the capabilities of this model. To this end, the ownership network of Tehran Stock Exchange in June 2014 was analyzed. The results indicate that over 86 percent of all observed ownership relations have been formed by indirect ownership and at least with the presence of one intermediate owner. Moreover, 15.35 percent of the market’s total value (equals with 547 thousands billion Rials) was calculated twice and also studying the degree of concentration of ownership indicates that over 60 percent of the market’s total value belongs to only 10 percent of the shareholders. JEL Classifications: L16, G32
۱۰.

مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امریکا چین روابط خارجی ایران سیاست نگاه به شرق جنوب شرق آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۹۹
مقاله حاضر با مطالعه یک دوره دوازده ساله در مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392-1381)، پدیده جهش در این مناسبات را در فاصله سال های 1386 تا 1390 و بازگشت آن به شرایط پیش از جهش، مورد بررسی قرارمی دهد. پرسش اصلی این است که علت جهش در مراودات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره زمانی بین 1386 تا 1390 و ناپایداری آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این ایده را مطرح می کند که روابط میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، از دو عامل اولویت سیاست بر اقتصاد و نوع کنشگری قدرت های بزرگ تأثیر پذیرفته است. بر این اساس، این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که دلیل افزایش ناگهانی مناسبات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره زمانی بین 1386 تا 1390، تلاش ایران برای برقراری پیوندهای محکم اقتصادی با شرق در جهت کاستن از فشارهای سیاسی غرب و ناپایدار بودن آن، نتیجه فشارهای غرب برای تحریم ایران از یک سو و اولویت چین در سیاست نگاه به شرق ایران از سوی دیگر است. مطالعه روند مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، با استفاده از تحلیل داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است
۱۱.

هویت، هسته ای شدن و حل منازعه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت هسته ای شدن توافق هسته ای حل منازعه هسته ای ایران رقابت هویتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۲۹
هدف نوشتار، بررسی ابعاد هویتی و هنجاری تلاش ایران برای پیوستن به باشگاه کشور های هسته ای است و به این پرسش پاسخ داده است که هویت و دغدغه های هویتی در منازعه هسته ای ایران و حل آن چه جایگاهی دارد. در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش پژوهش تحلیلی و کیفی، این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که به رسمیت شناخته نشدن دغدغه های هویتی ایران توسط غرب در جریان منازعه هسته ای، در ادامه پیدا کردن این منازعه، اثرگذار بوده است. به همین ترتیب، فرونشاندن این دغدغه های هویتی در قالب ترتیبات اتخاذشده در قالب برنامه عمل مشترک و سپس برنامه جامع اقدام مشترک، به حل وفصل منازعه هسته ای یاری رسانده است. همچنین نویسنده با استفاده از نظریه روانشناسی اجتماعی، دلیل راه یافتن دغدغه های هویتی ایران به منازعه هسته ای را رقابت هویتی میان ایران و غرب می داند. به این ترتیب که رقابت هویتی میان ایران و غرب، مخالفت غرب با تکمیل چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی اورانیوم در داخل ایران را از نظر هویتی برای ایران دارای اهمیت ساخته و آن را به تلاش برای احقاق حقوق هسته ای خود، باوجود تحریم ها و تهدید ها مصمم گردانده است.
۱۲.

مذاکرات هسته ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ روابط ایران و امریکا حل منازعه بن بست آزار دهنده دوجانبه فرصت های مشوقه دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
ایران و امریکا برای بیش از سه دهه رابطه ای منازعه آمیز را تجربه کرده اند. هرچند در این مدت، فرصت هایی برای حل منازعه میان دو کشور وجود داشته است، اما تمامی ابتکارهای حل منازعه با شکست مواجه شده اند. با وجود این، توافق موقت هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا (در قالب ایران و 1+5) در آذر 1392، بحث هایی را پیرامون امکان حل منازعه دو کشور، بار دیگر مطرح ساخته است. مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که دلایل حل منازعه هسته ای با وجود شکست تمامی ابتکارهای حل منازعه پیشین چیست؟ در پاسخ به این پرسش و با تکیه بر نظریه «بلوغ»، بحث اصلی مقاله حاضر این است که آغاز مذاکرات مستقیم میان ایران و ایالات متحده و رسیدن به توافق هسته ای، به دلیل بلوغ منازعه ایران و ایالات متحده در نتیجه «بن بست آزار دهنده دوجانبه» ناشی از مسئله هسته ای است. مقاله حاضر در کنار آزمون این فرضیه، با بررسی عواملی که مانع حل منازعه دو کشور در شرایط بلوغ می شوند، چهار سناریو را نیز در مورد آینده منازعه هسته ای و اثر آن بر منازعه کلی ایران و ایالات متحده مطرح می کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان