فرشید عبدی

فرشید عبدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

استراتژی محافظت از تسهیلات حیاتی در حضور حملات با سطوح شدت متفاوت

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
امروزه، زیر ساخت های حیاتی در سیستم های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم سازی زیر ساخت های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم سازی زیر ساخت های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر ساخت های حیاتی احداث گردند، در مورد مستحکم سازی آن ها برنامه ریزی می شود. مسئله به صورت یک برنامه ریزی دو سطحی فرموله شده است که در سطح بالا، (مدافع) با در نظر گرفتن این که کدام تسهیلات احداث شوند، هر تسهیل، در شرایط پیش از حمله، به کدام مشتری خدمت رسانی کند و برای شرایط بعد از حمله، برای هر تسهیل چه تعداد مدافع تخصیص داده شود، به دنبال کمینه سازی مجموع هزینه ها می باشد.این درحالی است که در سطح پایین، (حمله کننده) با در نظر گرفتن این که به کدام تسهیلات و با چه سطح شدتی حمله شود، به دنبال تحمیل حداکثر هزینه به سیستم است. برای حل مسئله، روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده پیشنهاد شده است و با حل یک مثال و مقایسه نتایج آن با نتایج حل دقیق، کارآیی روش سنجیده شده است.
۲.

The behavioral model of emotional intelligence effect on work-family conflict and organizational citizenship behavior among nurses

کلید واژه ها: Emotional Intelligencemediating effectnursesorganizational citizenship behavior and work-family conflict

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
This paper examines the relations among emotional intelligence, work-family conflict and organizational citizenship behavior of nurses and the mediating effect of work-family conflict between emotional intelligence and organizational citizenship behavior among nurses. a questionnaire survey was carried out to explore the relations among emotional intelligence, work-family conflict and organizational citizenship behavior. a 51-item questionnaire which consist of emotional intelligence, work-family conflict and organizational citizenship behavior parts was carried out to investigate the relations among these variables. Some basic socio-demographic questions were included. The study resulted emotional intelligence was significantly and negatively related to work-family conflict(r=-0.26, p ≤ 0.01) and significantly and positively related to organizational citizenship behavior(r=0.62, p ≤ 0.01). The negative relation between work-family conflict and organizational citizenship behavior was also significant(r=-0.27, p ≤ 0.01). it was found that work-family conflict is a partial mediator between emotional intelligence and organizational citizenship behavior. The other finding of the study was that emotional intelligence, work-family conflict and organizational citizenship behaviors and some of their dimensions are significantly related to each other.
۳.

The relationship Between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior (Testing the Mediating Effect of Job Satisfaction)

کلید واژه ها: Job satisfactionEmotional IntelligenceOrganizational Citizenship Behavior and Structural Equation Modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
Purpose - The study tested the extent to which the emotional intelligence (EI), job satisfaction (JS) and organizational citizenship behavior (OCB) and their dimensions are related. Alsoit was tested that whether job satisfaction mediates personality effects (Emotional Intelligence) on organizational citizenship behavior. method - A questionnaire survey was carried out to explore these relations at the Islamic Azad University of Tehran, South Branch. Participants were 187 employees who completed the Wong Law Emotional Intelligence Scale, Blazer Job Satisfaction Scale and Podsakoff Organizational citizenship behavior Scale. Some basic socio-demographic questions were included too. Finding - Results indicated that emotional intelligence affects both job satisfaction and organizational citizenship behavior; and job satisfaction affects organizational citizenship behavior significantly. Using structural equation modeling (SEM), it was cleared that job satisfaction mediates the effects of emotional intelligence on organizational citizenship behavior partially. Among the four EI dimensions, ""self-emotional aPPraisal"", ""other’s emotional aPPraisal"" and ""use of emotion"" were significant independent predictors of job satisfaction and all the four EI dimensions were significant independent predictors of OCB. Originality/value - The relations among emotional intelligence, job satisfaction and organizational citizenship behavior have been analyzed simultaneously. Job satisfaction was found to be a mediator between emotional intelligence and organizational citizenship behavior. Emotional intelligence dimensions have significant relation with some aspects of job satisfaction and some dimensions of organizational citizenship behavior.
۴.

استفاده از ژرفانمای تفکر سیستمی برای بهبود نگه داری، عملیات و کیفیت فرایند

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامعتفکر سیستمیسطح کنترل کیفیتکیفیت فرایندبازده برنامه ریزی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
این مقاله بر اساس تجربیات نویسنده و مشاهدات وی در دو کارخانه نگاشته شده است و از این بابت بر تجربه ارزشمندی متکی است . جنبه های رفتاری بهبود فرآیند و انگاره های نگهداری و تعمیرات همراه با تعهد به اهداف مدیریت تولید و عملیات برای ارائه مطالب با هم ترکیب شده اند . همچنین از نمودارهای حلقوی علیت ( که بخشی از جعبه ابزار پویاییهای سیستم به شمار می آیند ) بین متغیرها و انگاره ها استفاده شده است . هدف ارائه شناخت عمیق و ژرفانمایی در چارچوب تفکر سیستمی است ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان