مریم مقدمی

مریم مقدمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی شخصیت اصلی رمان «روز دیگرِ شورا» براساس نظریه جامعه شناختی"استعاره نمایشی" گافمن

کلید واژه ها: فریبا وفی روز دیگر شورا شخصیت اروینگ گافمن استعاره نمایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 275
آثار ادبی به ویژه داستان و رمان ازجمله مهم ترین عرصه ها در بازتاب مسائل اجتماعی است. با مطالعه داستان های دغدغه محور علاوه بر دستیابی به سیمایی از جامعه و مسائل آن، می توان با تکیه بر مطالعات جامعه شناختی گام های مؤثری در اصلاح معضلات اجتماعی برداشت. شخصیت یکی از مهم ترین عناصر داستانی است که پردازش دقیق و هنرمندانه آن می تواند بیانگر اهداف و دغدغه های نویسندگان باشد. بسیاری از درون مایه ها و شخصیت های داستانی را می توان با توجه به نظریه های جامعه شناختی تحلیل کرد و تصویری نزدیک به واقعیت را از شخصیت های داستانی ترسیم کرد. در مقاله حاضر شخصیت اصلی رمان روز دیگر شورا برمبنای نظریه جامعه شناسانه اروینگ گافمن تجزیه و تحلیل شده است. طبق نظریه استعاره نمایشی اروینگ گافمن هر انسانی در صحنه زندگی اش بنابر مقتضیات اجتماعی، نقش های متعددی اجرا می کند و به چهره نقاب می زند. گافمن معتقد است افراد تلاش می کنند تا نقص ها و عیب هایشان را پنهان کرده و تصویری مطلوب از خود ارائه دهند. پژوهش حاضر در صدد است تا نشان دهد چه زمینه هایی باعث شدند تا شورا به اجرای نقش روی بیاورد و در مدیریت رابطه جدیدی که با آن مواجه شده است، از چه راهکارهاییاستفاده می کند؟.در مقاله حاضر از روش ادغام مصداق های مستخرج از داستان و رویکرد تحلیلی تفسیری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه عامل فقدان عاطفه در رابطه زناشویی، تأثیرات خانواده شوهر و روزمرگی زمینه ساز گرایش شورا به ایجاد رابطه ای خارج از عرفاست. شورا برای اجرای نقش ها و مدیریت رابطه جدید از راهکارهایی نظیر نقاب زدن، انزوا، پنهان کاری و دروغ استفاده می کند. هرچند پایان رابطه برای شورا ناخوشایند است ولی او در اجرای نقش هایش موفق عمل می کند.
۲.

پدیده «سقف شیشه ای» در ادبیات داستانی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سقف شیشه ای اشتغال زن داستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 301
یکی از مسائل مرتبط با زنان شاغل، موانعی است که در مسیر استخدام و ارتقای شغلی آنها وجود دارد. جامعه شناسان موانع ارتقای شغلی زنان را براساس پدیده «سقف شیشه ای» بررسی و ارزیابی می کنند. سقف شیشه ای مجموعه عواملی است که موانعی را در مسیر پیشرفت شغلی زنان ایجاد می کند. آثار داستانی ازجمله منابع ادبی و فرهنگی هر جامعه ای است که سهمی در بازتاب وقایع اجتماعی و مسائل مرتبط با دنیای زنان دارد. در شماری از آثار داستانی شخصیت های زن با موانعی در ادامه تحصیل، ورود به بازار کار و ارتقای شغلی مواجه هستند. این مقاله درصدد است تا با بررسی داستانهای فارسی که به مسئله اشتغال زنان و شرایط شغلی آنها اشاره شده، برمبنای پدیده سقف شیشه ای و روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوا موانع ارتقای شغلی آنها را استخراج و تحلیل کند. نتایج نشان می دهد که نگرشهای مردسالارانه، ازدواج، فساد محیط کار و فرزندآوری مهم ترین عوامل در ایجاد پدیده سقف شیشه ای هستند. این عوامل باعث می شود تا رده بندیهای شغلی در اختیار مردان باشد و تقسیمات براساس جنسیت انجام شود؛ درنتیجه مردان در مشاغل مهم و حساس و زنان در مشاغل متوسط و سطح پایین قرار گیرند.
۳.

Investigation of Digital Citizen Science and its Challenges in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: digital citizen science Scientometric online citizen science Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 879
This study aims to investigate digital citizen science projects in Iran and the challenges in this field from the perspective of experts. The present study is exploratory with a content analysis approach. First, scientometric research was conducted in Scopus to assess the status of digital citizen science. Second, to identify the challenges of digital citizen science in Iran, experts were interviewed. Though the number of scientific publications in this field has been growing recently, Iran's share of the scientific output is quite small. A Review of qualitative data obtained from interviews showed that the main challenges in this field in Iran are: Funding, Government policy, Engagement, Time, Recognition, Data quality for citizen science, Volunteers for citizen science, Capacity and skills, and Communication. This research can be a guideline for experts in the field of digital citizen science. These technologies can also facilitate interactions and communication between professionals and non-professionals. Despite the spread of digital citizen science projects in European and American countries, the term is unfamiliar in Iran.
۴.

Handbook of Research on Digital Content Management and Development in Modern Libraries by Thanuskodi, S.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Digital Content Management Development libraries research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 632
Libraries have long been involved in content management due to their mission and task, but with the advent of the digital age, this content has changed from print to digital. Digital content management is related to storing, organizing, indexing and monitoring digital content used by an organization. Digital content can take many forms, including text files, documents, graphics, images, animations, and audio and video files. This book is a handbook consisting of 15 chapters in the field of research on digital content management and development in libraries, elaborating on various areas such as: Consortia, Digital Libraries, Digital Resource Management, EResources, Information Retrieval, Knowledge Management, Open Access, Repositories, RFID Technology. Even so, in this book, the research topics mentioned have not been studied in depth. In my opinion, considering the thematic importance of the book, it would be better to address newer research topics such as cloud computing, artificial intelligence, digital twins, virtual reality, research data management, etc. It is suggested that a new collection consisting of the chapters of the proposed areas be compiled.
۵.

Challenges of Creating and Operating Digital Libraries in the Digital Age in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digital Transformation Digital Library Challenge resolve

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 168
One of the most important issues for libraries in the age of digital transformation is digital content management from the perspective of resource digitization. The purpose of this article is to examine the challenges of implementing and implementing digital libraries in Iran and to provide solutions to solve it. In this study, using a review of the literature research, the challenges of building and launching digital libraries in Iran were investigated. Then, with using likert scale,the challenge ranked by experts in the field of digital library construction in Iran. These challenges were weighted using the AHP Analytic Hierarchy method. Finally, a framework was devised to solve them. Based on findings there are issues and challenges in the field of human force, copyright and legal issues, information security and protection, confusion in the organization of digital resources, lack of budget, difficulty in accessing digital library software, and its distance from global standards. To solve the challenges of building a digital library, it is necessary to pay attention to the following solutions: Holding training courses to get acquainted with the operation of digital devices, Fair or free use of works, Use of global data identification system, Set an adequate budget for digitizing resources, Creating constructive interactions between experts in the field of digital libraries inside and outside countries to transfer lessons learned globally.
۶.

Knowledge, Attitude and Practice Evidence in Digital Environment and Forecasting the Corona Virus Outbreak in the UK, Spain and Belgium(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corona virus Outbreak KAP Spain Belgium

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 367
Based on Statista reports as of April 7, 2020, there have been 52,624 deaths in Europe due to COVID-19 since the first recorded European death in France on February 15. We compared two models to assess the outbreak of coronavirus in the UK, Spain and Belgium, their healthcare expenditure and the number of hospital beds as two indices of the healthcare system. Base and advance exponential smoothing models were used to forecast the total number of new cases and fatalities in the next 15 days for each of the evaluated countries, with an upper and lower banding. The models were fine-tuned with temporal granularity and an adjust seasonality set to seven days. Furthermore, the study assessed the healthcare capacity of these countries by looking at key metrics at a national level and tried to compare them in a relative term by drawing correlations between the total number of cases and fatalities. In addition, the current study compared the three countries according to the KNOWLEDGE, ATTITUDE and PRACTICE (KAP) system and found the associated similarities. Also, the gaps in KAP on WHO level was appraised. The KAP shortfalls at all levels of international, governmental, organizational and individual levels were recognized. The success of the implementation of any intervention in the prevention of coronavirus epidemics is highly dependent on KAP of people, organizations and governments. Finally, a multicomponent system at international level is proposed to tackle the future infectious pandemics.
۷.

جامعه شناسی ادبی آثار فریبا وفی (با تکیه بر زمینه های طلاق عاطفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بررسی ادبی و جامعه شناخی داستان فارسی فریبا وفی طلاق عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 629
یکی از بحران های اجتماعی که به شکل پنهانی پایه های خانواده معاصر را تهدید می کند، طلاق عاطفی است. فقر عاطفی در روابط زناشویی کارکردهای خانواده را در تأمین سلامت روانی اعضا مختل ساخته و در نتیجه سلامت جامعه را نیز با خطر مواجه می سازد. شماری از آثار داستانی در کنار بازتاب وقایع اجتماعی به پدیده طلاق عاطفی نیز توجه کرده اند. مقاله حاضر با رویکرد تفسیری و ادغام مقوله های مستخرج از آثار، دو داستان خانواده محور را براساس طلاق عاطفی و با توجه به ویژگی های ادبی، زبانی و جامعه شناختی بررسی کرده است. داستان های منتخب عبارت است از پرنده من و رؤیای تبت (از فریبا وفی). خانواده محور بودن داستان ها، استقبال از آثار و کسب جوایز متعدد از دلایل انتخاب این آثار است. طلاق عاطفی در سطح ادبی با توجه به عناصر داستانی (موضوع، درون مایه، شخصیت، گفتگو، فضا و کشمکش) بررسی و تحلیل شده است. در سطح زبانی بار معنایی جمله ها و در سطح جامعه شناختی علل و نتایج طلاق عاطفی شناسایی و بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهد که سطح پایین ارتباطات کلامی و عاطفی، نبود همدلی، احساس تنهایی و کوتاهی شوهر در تعهدات خانوادگی عوامل اصلی در بروز طلاق عاطفی است و پنهان سازی، سازگاری، ترک خانه و تمایل به جنس مخالف راهکارهای شخصیت های زن در مقابله با این پدیده است.
۸.

بررسی آسیب شناسانه آثار ادبی فمینیستی با تأکید بر جایگاه خانواده و مسائل آن در نظریه های فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فمینیسم داستان نویسی خانواده آسیب شناسی نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 137
آثار داستانی یکی از عرصه هایی است که فمینیست ها در بیان مسائل و دغدغه های زنان از آن بهره می گیرند. فمینیسم در هر جا که ردپایی از زنان دیده می شود بسیاری از هنجارها، سنّت ها و باید و نبایدها را به چالش کشیده و مورد تردید قرار داده است. شماری از داستانهای زن محور در کنار بیان مشکلات زنان آثار مخربی نیز داشته است؛ زیرا این آثار با دیدگاهی ضد ارزشی به جایگاه خانواده، ازدواج و روابط زناشویی می نگرد. این در حالی است که از ارزش خانواده به عنوان نهادی کوچک ولی تأثیرگذار در سلامت روانی و تأمین آرامش و نیازهای عاطفی افراد، غفلت شده است. مقاله حاضر درصدد است تا با رویکردی آسیب شناسانه و به روش مطالعه متن و بررسی مقایسه ای، آسیب ها در حوزه مسائل خانواده را با تحلیل شماری از آثار داستانی فمینیستی بررسی و نقد کند. این آثار عبارت است از رمان های سگ و زمستان بلند (از شهرنوش پارسی پور) پرنده من (از فریبا وفی)، داستان های کوتاه لکه ها، آپارتمان (1) و (2) و (3) از مجموعه «طعم گس خرمالو» (از زویا پیرزاد). داستانها برمبنای معیارهایی نظیر زن محور بودن، زن بودن نویسندگان، ارتباط محتوای آثار با مسائل خانوادگی و قرار گرفتن شخصیتهای زن در جایگاه قهرمان اصلی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که این آثار با برجسته سازی مقوله هایی مانند طلاق عاطفی، تضاد دیدگاه ها در زندگی مشترک، بی هویتی زن و طلاق قانونی و با تکیه بر پدیده هایی نظیر مردسالاری و مردستیزی تأثیرات مخربی را در جایگاه ارزشی خانواده و ازدواج به دنبال داشته است.
۹.

بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلایل عدم مراجعه شروط مراجعه ناکاربران کتابخانه های عمومی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 604
زمینه و هدف : ناکاربران کسانی هستند که به هر دلیلی به کتابخانه مراجعه نمی کنند. شناخت دلایل عدم مراجعه و شروط مشتری برای مراجعه، همواره یکی از دغدغه های سازمان های خدماتی بوده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه های عمومی ایران است. روش : این پژوهش، کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مصاحبه ساختاریافته استفاده شد. نظریه زمینه ای مبنای این پژوهش بود و اطلاعات خام حاصل از مصاحبه ها طی 3 مرحله کدگذاری شد. جهت کدگذاری داده ها نرم افزار مکس کیودا به کار گرفته شد. 105 ناکاربر از 11 استان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. یافته ها : حاصل تحلیل مصاحبه ها، 64 کد باز، 26 زیرطبقه، 12 طبقه و 5 طبقه محوری بود. از میان طبقات محوری، طبقه سازمان ناکارآمد به عنوان طبقه مرکزی انتخاب شد. یافته ها نشان داد ناکاربران، محتوا، امکانات و محیط و خدمات کتابخانه ناکارآمد است. همین موارد کافی است تا ناکاربران کتابخانه را سازمانی ناکارآمد تلقی کرده و ناکارآمدی را دلیلی برای عدم مراجعه به کتابخانه عنوان کنند. علاوه بر این، موجودیت ضعیف و محیط اطلاع گریز از دیگر دلایلی است که ناکاربران به آن اشاره کردند. ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه شروطی دارند؛ آن ها زمانی به کتابخانه خواهند آمد که گستره منابع و خدمات کتابخانه بهبود و توسعه یابد و همچنین ساختار استاندارد محیطی - امکاناتی بر کتابخانه حاکم شود. اصالت/ارزش : موضوع مورد مطالعه و استفاده از روش کیفی، بیانگر اصالت و ارزش این پژوهش است. شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه، کمک شایانی به سیاستگذاری و تدوین خط مشی های واقع بینانه می کند.
۱۰.

بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرنوش پارسی پور فریبا وفی داستان های فمینیستی زن بحران خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 313
جنبش «فمینیسم» با هدف دفاع از حقوق زنان شکل گرفته و فرازوفرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. ازجمله مسائلی که به شدت در کانون توجه فمینیست ها قرارگرفته جایگاه خانواده و مسائل مربوط به آن است. فمینیست های افراطی با نگاهی ضد ارزشی به روابط زناشویی، ازدواج های رسمی، فرزند آوری، تعهد در ازدواج و... استحکام خانواده ها را، به ویژه در دنیای مدرن، با خطر مواجه می سازند. در این میان، نویسندگان فمینیست در قالب خلق آثار داستانی با رویکردهای افراطی ذهنیت ضد ارزشی درباره خانواده و مسئله ازدواج را در میان خوانندگان گسترش می دهند.  مقاله حاضر درصدد است تا با رویکردی آسیب شناسانه، دو رمان فمینیستی فارسی را با تأکید بر جایگاه زنان و خانواده بررسی و نقد کند. آثار منتخب شامل «سگ و زمستان بلند» از شهرنوش پارسی پور و «پرنده من» از فریبا وفی می شود. نتایج نشان می دهد که آثار داستانی منتخب با خلق شخصیت های ضعیف از زنان، ترویج دیدگاه های تند علیه مردان، موردتردید قرار دادن مسأله ازدواج و جایگاه ارزشی خانواده، نتوانسته است به بهبود موقعیت زنان داستان ها یاری برساند و با جدا ساختن آن ها از جایگاه و نقش طبیعی و اجتماعی شان، قهرمانان زن را دچار بحران هویت کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان