مدیریت

کاربرد مدیریت دانش در آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۰۳۷

چکیده

استفاده از مدیریت دانش در آموزش عالی در عصر جهانی سازی، رقابت های فزاینده و تغییرات تکنولوژیکی به یک امر حیاتی تبدیل شده است. انفجار دانش و انقلاب نوین اطلاعاتی، گسترش روزافزون فناوری های اطلاعاتی از عوامل کلیدی هستند که در راستای انتقال به یک جامعه مبتنی بر دانش نقش بسزائی دارند...

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول