جهان نوین
نویسندگان: مهتاب عشقی عراقی

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی جهاد خوداتکایی تولید داخلی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۲

چکیده

بر اساس آیات قرآنی داشتن اقتصاد مقاومتی همانند اقتصاد قوام بخش، ضروری و لازم جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی نه تنها باید دارای اقتصادی سالم و شکوفا و قوام بخش باشد، بلکه باید دارای اقتصاد مقاومتی باشد که آن را از دشمنان حفظ کرده و اجازه ندهد تا جامعه در برابر دشمنان خوار شود. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات هستیم که امام علی (ع) با تولیدات اقتصادی، خود را از دیگران بی نیاز می کردند؟ امام علی (ع) با فعالیت اقتصادی خود، ارتباط اجتماعی مردم را اصلاح و استحکام می بخشیدند؟ آیا دسترسی به اقتصاد مقاومتی دور انتظار خواهد بود؟ روش تحقیق از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که از منابع مختلف از قبیل کتب و مقالات مربوطه و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قرآن و نهج البلاغه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به آموزه های اقتصادی سالم، مهم ترین محور برای گرداندن چرخ اقتصادی سالم به ویژه در موقعیت تحریم و فشار دشمنان جامه عمل پوشاندن به رفتار اقتصادی قرآنی و روایی اهل بیت (ع) است در اقتصاد مقاومتی باید تولید سالم و سازنده، حلال مدنظر قرار گیرد و از اسراف در تولید دوری شود زیرا وقتی تولید سالم باشد و مطابق با آیات و روایات اجرا شود چشم واقع بین به اجناس و اقلام بیگانگان دوخته نمی شود در بعد مصرف اقتصاد مقاومتی در قالب دوری از اسراف و تجمل پرستی مطرح می شود و همچنین در طی این تحقیق مشخص می گردد که؛ امام علی (ع) ضمن دفاع از اصول و موازین دین مبین اسلام از فعالیت اقتصادی در مسیر احیا و آبادانی جامعه دریغ نکرد و باکار و تولید استعداد مردم را شکوفا و مزارع و باغ های متعددی را احیا و آباد کرد.