فرهنگ

شاهنامه کردی اثری مستقل یا ترجمه ای از شاهنامه فردوسی

نویسندگان: احمد شریفی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۸۰
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹