کهن نامه ادب پارسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

کهن نامه ادب پارسی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: یوسف محمدنژاد عالی زمینی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ابوالقاسم رادفر
مدیر اجرایی: ناهید فتحی
هیئت تحریریه: اینو ساساکی، نامیر کاراخلیلوویچ، صفر عبدالله، داوود اسپرهم، زهرا پارساپور، سعید بزرگ بیگدلی، تقی پورنامداریان، کاظم دزفولیان، ابوالقاسم رادفر، عبدالحسین فرزاد، روح‌انگیز کراچی، فاطمه مدرسی، روح الله هادی، مریم شریف نسب، یوسف محمدنژاد عالی زمینی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://classicallit.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: kohanname@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳