پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

 دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: سید محمد رضا امام 

سردبیر: احمد بادکوبه هزاوه

مدیر داخلی: فاطمه گودرزی 

هیئت تحریریه: احمد بادکوبه هزاوه، غلامرضا جمشیدیها، سید احمد رضا خضری، الهیار خلعتبری، محمد سپهری، منصور صفت گل، محمد امیر شیخ نوری، حسین مفتخری، محمد رضا ناجی، شهرام یوسفی فر 

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کد پستی:1576613111. صندوق پستی تهران، 4411-15766.

تلفن: 42762000(021) داخلی 151 فاکس: 42762971(021) 

وب سایت jhic.ut.ac.ir 

پست الکترونیک: jhic@ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲