پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
e-issn: ۲۶۴۵-۵۱۱۰
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
مدیر مسئول: محمود واعظی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۲۲۸-۷۹۰۶
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سید احمدرضا خضری
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه فاطمه کیقبادی
هیئت تحریریه: موسی اکرمی، احمد بادکوبه هزاوه، سید احمدرضا خضری، اللهیار خلعتبری، محمد سپهری، محمد امیر شیخ نوری، منصور صفت گل، عبدالرحیم قنوات، حسین مفتخری، محسن معصومی، سید جمال موسوی، محمدرضا ناجی، شهرام یوسفی فر
آدرس: خیابان استاد مطهری، تقاطع خیابان مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر مجلات تخصصی
وب سایت: https://jhic.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jhic@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵