مطالعات حقوقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حقوقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۰۰۸-۷۹۲۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۷۸
مدیر مسئول: محمدهادی صادقی
ناشر: دانشگاه شیراز
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمد امامی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: لیلا ملاحسینی
مدیر اجرایی: امین صادقی بکیانی
هیئت تحریریه: علی اصغر حاتمی، محمد هادی صادقی، محمد علی خورسندیان، فرهاد طلایی، ابراهیم بیگ زاده، سید محمد هاشمی، علی حسین نجفی ابرند آبادی، علیرضا یزدانیان، سید مجتبی واعظی
وب سایت: https://jls.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: legalstdmag@shirazu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷