مقالات و بررسی ها - نشریه علمی (وزارت علوم)

مقالات و بررسی ها (نشریه علمی وزارت علوم)


توقف انتشار: از شماره 90 نشریه مقالات و بررسی ها به پنج مجله به نام های 1. فقه و مبانی حقوق اسلامی 2. فلسفه و کلام اسلامی 3. پژوهش های قرآن و حدیث 4. ادیان و عرفان 5. تاریخ تمدن اسلامی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۷۴
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدرضا امام
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر قربان علمی
آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح ، تقاطع خیابان استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد پستی: ۱۵۷۶۶۱۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸