مقالات و بررسی ها

مقالات و بررسی ها

مقالات و بررسی ها 1358 شماره 32 و 33

مقالات

۷.

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 49
تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸