زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان) - نشریه علمی (وزارت علوم)

زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
e-issn: ۲۵۳۸-۳۱۱۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۸۲
مدیر مسئول: دکتر فاطمه یزدیان
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۵۳۸-۳۱۰۸
صاحب امتیاز: مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اعظم راودراد
مدیر داخلی: دکتر منصوره شهریاری
هیئت تحریریه: دکتر جلال الدین رفیع فر، دکتر حمیرا زمردی، دکتر آذین موحد، دکتر شیرین احمدنیا، دکتر مسعود حاجی زاده میمندی، دکتر سیده راضیه یاسینی، دکتر سیده فاطمه موسوی، دکتر عبداله بیچرانلو حسن*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر لیزبت ون زونن، دکتر مهدی سمتی، دکتر احمد الراوی
آدرس: خیابان انقلاب و یا بلوار کشاورز-خیابان وصال-کوچه مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن(شاهد سابق)-ساختمان شماره 2 دانشکده علوم اجتماعی-طبقه چهارم-واحد 7-مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران-دفتر نشریه زن در فرهنگ و هنر.
وب سایت: https://jwica.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: cws.ca.journal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶