حکمت سینوی (مشکوه النور) - نشریه علمی (وزارت علوم)

حکمت سینوی (مشکوه النور) (مقاله علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۲۶۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۵۳۸-۵۲۷۵
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
هیئت تحریریه: رضا اکبری، محمد ایلخانی، زهره توازیانی، محسن جوادی، حسین کلباسی اشتری، سید احمد حسینی، فاطمه سلیمانی دره باغی، فاطمه صادق زاده قمصری، نجفقلی حبیبی، لطف الله نبوی، شهناز شایان فر
آدرس: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، صندوق پستی : 111-14655
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: https://ap.journals.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ap@isuw.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶