حکمت سینوی (مشکوه النور) - نشریه علمی (وزارت علوم)

حکمت سینوی (مشکوه النور) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۲۶۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۵۳۸-۵۲۷۵
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد سعیدی مهر
هیئت تحریریه: رضا اکبری، محمد ایلخانی، زهره توازیانی، محسن جوادی، حسین کلباسی اشتری، سید احمد حسینی، فاطمه سلیمانی دره باغی، فاطمه صادق زاده قمصری
آدرس: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، صندوق پستی : 111-14655
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: https://ap.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ap@isuw.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰