تامین اجتماعی -

تامین اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علی‌جعفر دهکردی
ناشر: سازمان تامین اجتماعی
p-issn: ۱۵۶۳-۰۷۸۱
صاحب امتیاز: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
سردبیر: یوسف محمدی مقدم
مدیر اجرایی: فریبا لطفی
هیئت تحریریه: حسن امامی، فاطمه ترابی، فیروز توفیق، علی حسن زاده، ربابه جوادی، علی‌جعفر دهکردی، حسن رفیعی، سعید صمدی‌فر، سهیلا عباسپور، علی‌اکبر فضائلی، مهدی نوروزیان
آدرس: تهران، پاسداران شمالی، نارنجستان ششم، پلاک 13
تلفن: ۰۲۱۲۶۱۰۵۵۴۲
وب سایت: http://qjo.ssor.ir/
پست الکترونیکی: tamineejtemaie6@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹