پژوهش های جامعه شناسی معاصر - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های جامعه شناسی معاصر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۴۷۶-۵۶۴۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر علی محمد قدسی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان
p-issn: ۲۴۷۶-۶۳۰۵
صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر اسدالله نقدی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: دکتر خلیل الله بیک محمدی
هیئت تحریریه: دکتر مصطفی ازکیا، دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دکتر اسماعیل بلالی، دکتر حسین بنی فاطمه، دکتر علی حسین حسین زاده، دکتر مهدی طالب، دکتر رامپور صدر نبوی، دکتر محمدباقر علیزاده اقدم، دکتر امید قادرزاده، دکتر محمد عباس زاده، دکتر وحید قاسمی، دکتر علی محمد قدسی، دکتر اسدالله نقدی
آدرس: همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی - دفتر نشریه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر
تلفن: ۰۹۱۸۳۱۶۶۱۷۳
وب سایت: https://csr.basu.ac.ir/
پست الکترونیکی: csr@basu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲