کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۵۸۸-۷۰۰۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۷
مدیر مسئول: دکتر کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد
p-issn: ۲۳۴۵-۳۳۲X
صاحب امتیاز: دانشگاه یزد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدحسین سرائی
هیئت تحریریه: اعضای هیات تحریریه:عیسی ابراهیم زاده، کمال امیدوار، مسعود تقوایی، محمود جمعه پور، سعید جهانبخش، محمدحسین سرائی، حسین عساکره، داریوش مهرشاهی، حسین نگارش// اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی مدرس، ایوب شریفی
تلفن: ۰۳۵۳۱۲۳۳۶۲۸
وب سایت: http://grd.yazd.ac.ir/
پست الکترونیکی: kavoshgeo@journals.yazd.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶