نگارینه هنر اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

نگارینه هنر اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ۲۷۱۷-۱۹۳۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۵
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمدعلی بیدختی
مدیر مسئول: علی زارعی
ناشر: دانشگاه بیرجند
p-issn: ۲۳۸۲-۹۸۸۵
صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند و همکاری انجمن علمی فرش ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: ابوالقاسم دادور
مدیر داخلی: وحیده حسامی
هیئت تحریریه: حسین بارانی، محمد بهنام فر، زهرا رهبر نیا، علیرضا طاهری، محمود طاووسی، ابراهیم محمدی، حکمت‌الله ملاصالحی، رضا مهر آفرین، حسن هاشمی زرج آباد
آدرس: خراسان​جنوبی، بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده ​هنر
تلفن: ۰۵۶۳۱۰۲۷۱۰۰
وب سایت: https://niamag.birjand.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰