مطالعات شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۷۱۷-۴۴۱۷
حوزه ی فعالیت مجله: مقالات و پژوهش های انجام شده در حوزه شهر و شهرسازی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۲ آبان ۱۳۹۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: کیومرث ایراندوست
مدیر مسئول: هوشمند علیزاده
ناشر: دانشگاه کردستان
p-issn: ۲۳۲۲-۲۸۷۵
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
توضیح آغاز اعتبار: براساس جلسه ی مورخ 1388/10/20 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 161927 مورخ 1390/08/22 اعتبار علمی-پژوهشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مظفر صرافی
مدیر داخلی: کیومرث حبیبی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: محمدبشیر رباطی
هیئت تحریریه: اعضای هیات تحریریه بین المللی: Nadhir Al-Ansari، Assefa M. Melesse، Robert Musil مصطفی بهزاد فر، جهانشاه پاکزاد، پروین پرتوی، اسفندیار زبردست، علی سلطانی، اسماعیل شیعه، میر ستار صدر موسوی، مظفر صرافی، حاجی حسین عزیزی، صدیقه لطفی، مهرداد حجازی، حسن سجادزاده، هیمن شهابی
وب سایت: http://urbstudies.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: urbstudies@uok.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸