پژوهش های روان شناسی اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های روان شناسی اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر رحیم داوری
ناشر: انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
p-issn: ۲۲۵۱-۸۰۰۲
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مجید صفاری نیا
مدیر داخلی: دکتر شیلر کیخاونی
هیئت تحریریه: دکتر نسرین ارشدی، دکتر احمد برجعلی، دکتر احمد به پژوه، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر حسین زارع، دکتر مژگان سپاه منصور، دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علی پور، دکتر ابوالقاسم نوری
تلفن: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۱۳
وب سایت: http://www.socialpsychology.ir/
پست الکترونیکی: sardabir.social@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰