مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: دکتر حوریه مرادی
ناشر: دانشگاه لرستان
صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر داریوش یاراحمدی
مدیر داخلی: دکتر فرهاد جوان
هیئت تحریریه: دکتر مسعود بیژنی، دکتر امیر حمزه حقی آبی، دکتر وکیل حیدری ساربان، دکتر وحید ریاحی، دکتر محسن شاطریان، دکتر حسین شعبانعلی فمی، دکتر تقی طاوسی، دکتر موسی عابدینی، دکتر فرهاد عزیزپور، دکتر محمد فیضیان، دکتر منیژه قهرودی تالی، دکتر خلیل کلانتری، دکتر بهروز نصیری، دکتر حسین نظم فر، دکتر داریوش یاراحمدی
آدرس: لرستان، خرم­آباد، کیلومتر 5 جاده تهران ـ خرم­آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، طبقه سوم. دفتر نشریه
تلفن: ۰۶۶۳۳۱۲۰۰۰۲
وب سایت: https://gsma.lu.ac.ir/
پست الکترونیکی: gsma@lu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات