متافیزیک - نشریه علمی (وزارت علوم)

متافیزیک (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۴۷۶-۳۲۷۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر علی کرباسی زاده
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۰۰۸-۸۰۸۶
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر غلامحسین توکلی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: دکتر منصوره قضاوی
هیئت تحریریه: محمدعلی اژه ای، حمیدرضا آیت‌اللهی، سید محمدرضا حسینی بهشتی، مهدی دهباشی، زهرا مصطفوی، محمود نوالی، علی ارشد ریاحی، فتحعلی اکبری، یوسف شاقول، محمد لگنهاوسن، دکتر غلامحسین توکلی
آدرس: اصفهان، میدان آزادی خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر نشریه متافیزیک
تلفن: ۰۲۱۳۷۹۳۴۱۶۴
وب سایت: http://mph.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: mph@res.ui.ac.ir
فکس: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۷۷
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹