مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت - علمی-ترویجی

مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

مدیرمسئول: دکتر مهدی ممتحن

سردبیر: دکتر بهرام مقدادی

مدیر داخلی: میثم طارم

 

هیات تحریریه: سیدجعفر حمیدی، میرجلال الدین کزّازی، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، ابوالقاسم رادفر، محمود شکیب، مهدی ممتحن، عبدالحسین فرزاد، حسین ملّانظر، امید مجد، سیدسعید فیروزآبادى

 

نشانی: جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر مجله ادبیات تطبیقی

شماره تماس: مجله مطالعات ادبیات تطبیقی واحد جیرفت روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 5 بعد ازظهر پاسخگوی شما   با شماره تماس 09197907009  خواهد بود.

وب سایت نشریه: http://clq.iranjournals.ir/

 پست الکترونیک: dr.momtahen@gmail.com
                      comparative-literature@yahoo.com


 آرشیو نشریه: