مطالعات ادبیات تطبیقی

مطالعات ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی جیرفت زمستان 1386 شماره 4

مقالات

۶.

مولانا و ملاهادی سبزواری در اندیشه و ادبیات

۷.

سعدی و لافونتن

۸.

أدب النیروز و تأثیره علی الأدب العربی

۹.

الشعر الحر و قصیدة النثر فی ایران و البلاد العربیة